Máy bôi keo VG-720 (dùng làm bìa album)

Máy bôi keo VG-720 (dùng làm bìa album)

Máy bôi keo VG-720 (dùng làm bìa album)